Bistranska ulica – pri kraju uređenje nove dionice