Dječji vrtić „Bambi“ u Pušći otvorio je novi objekt

2016-07-23T06:46:13+00:00

Dječji vrtić „Bambi“ u Pušći otvorio je novi objekt s programom za potrebe djece s teškoćama u razvoju. Općina Bistra sufinancirati će boravak takve djece s područja Općine. U prilogu je sažetak programa rada.