O B A V I J E S T GRAĐANIMA OPĆINE BISTRA – POSJEDNICIMA PASA

2016-05-12T10:28:08+00:00

Zbog pojave velikog broja pasa koji bez nadzora vlasnika (posjednika) lutaju javnim površinama te učestalih prijava građana, Općina Bistra uskoro kreće s kontrolom provedenog cijepljenja, označavanja i upisivanja pasa u Upisnik pasa. Kontrolu označavanja (mikročipiranja)  provoditi će komunalni redar uz pomoć mikročitača. Temeljem odredbi čl. 5., st. 1. i čl. 7.  Zakona o zaštiti životinja [...]