Fotićem po Bistri – „umivanje“ bistranskih ulica

2016-02-28T14:41:07+00:00

Početkom rujna na bistranskim prometnicama zabilježili smo uobičajene aktivnosti na njihovom čišćenju, čime će se, osim estetskog doživljaja, umnogome povećati i sigurnost odvijanja prometa na istima.