Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine Bistra

Naziv programa:

Kohezijski fond,  iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. i 2020., zaštita okoliša i održivost resursa

Ukupna vrijednost projekta: 4.408.926,69 kn

Izvori financiranja: Europska unija 85%, Prijavitelj: 15%

Sufinanciranje EU: 3.737.918,93 kn

Sufinanciranje Općine Bistra: 661.339,01 kn

Razdoblje provedbe: lipanj 2020. –veljača 2022.

Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Eršek mag.ing.oecoing., stručni suradnik

domagoj.ersek@bistra.hr

www.strukturnifondovi.hr

Opis projekta: Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na području Općine Bistra doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju osigurava se prevencija nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada koje se može reciklirati, ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada, a sve s ciljem smanjenja cijene odvoza otpada za kućanstva i sprečavanja odlaganja otpada u prirodu. Reciklažno dvorište će biti izgrađeno u Gornjoj Bistri, Sljemenska ulica.

Status: ZAVRŠEN

Ostali projekti

Skip to content