U utorak (22. ožujka) Vera Grgac je na poziv Goranke Horjan, ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu, održala predavanje o korizmeno-uskrsnim običajima bistranskog kraja. Predavanje je, na zamolbu organizatorice, održala na kajkavici, a upotpunila ga je i uprizorila grančicama drenka i korijenom gugana te jagnušima koje je podijelila posjetiteljima. Na kraju je, uz asistenciju Barice Špoljar, pokazala i naš bistrajnski kraluš koji je posebno zanimanje izazvao kod ženskog dijela publike. Etnografski muzej je pokazao veliko zanimanje i za promociju najnovije Verine knjige te bistranskih tradicijskih božičnih običaja.