REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općins ki načelnik

KLASA:022-01/20-01/22
URBROJ :238/02-02-20-01
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (.,Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/ 11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/ 19.) i članka 47. Statuta Općine Bistra (,.Službeni glasnik Općine Bistra broj: 1/18) te sukladno mjerama acionalnog i stožera civilne zaštite Općine Bistra, Općinski načelnik Općine Bistra dana 1 O. travnja 2020. g. donio je sljedeću

ODL U K U

I.
Zabranjuje se paljenje uskrsnih „krijesova” na području Općine Bistra te ujedno i bilo kakvo okupljanje više osoba radi pripreme istih.

II.
Ova Odluka donosi se s ciljem suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj i facebook stranici Općine Bistra.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzmi [220.06 KB]