Prošloga tjedna održana su javna izlaganja nacrta prijedloga Masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te predstavljanje Strateške studije utjecaja na okoliš Masterplana, dok će javna rasprava o oba dokumenta trajati do 9. veljače.

Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije je strateški plan dugoročnog razvoja prometnog sustava aglomeracijskog područja, na kojem živi oko 1,25 milijuna stanovnika, a kojim bi se na području ovih triju jedinica regionalne samouprave omogućila veća prometna dostupnost, veća mobilnost stanovništva te veća sigurnost u prometu.

Navedeni ciljevi ostvarili bi se razvojem sustava javnog prijevoza, kao i ostalih oblika prometa, uzimajući u obzir njegovu održivost i ekološku prihvatljivost, kao jednih od važnijih preduvjeta u zaštiti okoliša i prirode. Temeljem Masterplana i Strateške studije, odnosno prihvaćanja konačnog prijedloga Masterplana, stvorit će se pretpostavke za zajedničko planiranje prometnog sustava na cijelom navedenom području, što podrazumijeva da bi jednoga dana putnici ulaskom u autobus, npr. u Bistri, mogli kupiti jedinstvenu kartu, kojom će se moći voziti kroz sve tri regije, mijenjajući pri tom više autobusa ili vlakova, a sve to na jefitiniji, brži te ekološki prihvatljiviji način.