U organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite prošloga je tjedna u Opatiji održan 64. Seminar biljne zaštite, na kojem se okupilo 700-tinjak sudionika iz Hrvatske i susjednih zemalja, a čijim je jednim od suorganizatora bila i Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije koja brine o svekolikoj zaštiti prirode na prostoru naše županije. Misao vodilja seminara bila je podizanje osviještenosti o spoznaji da se putem zaštite bilja može smanjiti glad, smanjiti siromaštvo, zaštititi priroda i  okoliš te potaknuti ekonomski razvoj.
Seminarske teme bile su sigurnost hrane, rizici i opasnosti koje nosi unos i korištenje krivotvorenih i neregistriranih pesticida, opasnosti i rizici koje nose karantenski štetnici, zaštita zaštićenih područja prirode od štetnika, bolesti korova te zdravlje šuma.

Tema zaštite prirode po prvi je puta bila zastupljena na ovom seminaru okruglim stolom pod nazivom Kako zaštiti kulture u zaštićenim područjima prirode?, čija moderatorica ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten dr. sc. Tatjana Masten Milek je predstavila zaštićena područja prirode i Natura 2000 područja, naglasivši kako u istima nailazimo na sve više problema izazvanih od štetnih autohtonih i alohtonih organizama, osobito invazivnih vrsta, koji su opasna ugroza za šumske ekosustave, poljoprivredne, voćarske i vinogradarske kulture.

Glavni čuvar prirode JU Zeleni prsten Darko Slukan istaknuo je kako su zahvati tretiranja kultura u zaštićenim područjima, neovisno radi li se o mehaničkim, biološkim ili kemijskim metodama suzbijanja, mogući i da se provode, ali uz ishođenje dopuštenja za iste, koja podrazumijevaju i određene uvjete i mjere zaštite prirode te uz provođenje nadzora njihove realizacije.
Važnosti ovih tema i za područje Bistre svakodnevno smo svjedocima, posebice obzirom na činjenicu da se veliki dio prostora Bistre nalazi unutar zaštićenog prostora PP Medvednica, a na kojim smo se prostorima već susretali s nekim od ovih ugroza, posebice vezano uz potkornjak u šumskim predjelima kao i zlatnu žuticu vinove loze.