Zaželi u Općini Bistra II

Naziv programa:

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

Ukupna vrijednost projekta: 444.950,00 kn

Izvori financiranja: Europska unija 100%

Sufinanciranje od strane prijavitelja: 0,00 kn

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Razdoblje provedbe: rujan 2022. – travanj 2023.

Opis projekta: Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt se provodi tijekom 8 mjeseca.

Status: PROJEKT ZAVRŠEN

Ostali projekti

Skip to content