Jučer je načelnik općine Bistra Krešimir Gulić potpisao ugovor o financiranju projekta “Zaželi u Općini Bistra” , čime je osigurano 926.900,00 kn bespovratnih sredstava za provedbu projekta. Predviđeno trajanje poziva „Zaželi – faza II“ je 18 mjeseci kojim se omogućuje pripadnicima ciljanih skupina pomoć za uključivanje na tržište rada na 12 mjeseci, u svrhu potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, a u završnoj fazi predviđeno je obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih žena.

Projekt će se provoditi u potpunosti na području općine Bistra, a cilj mu je uključivanje 10 žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života starijih i nemoćnih osoba kojima će one pomagati u svakodnevnim poslovima.

Naziv programa: Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

Ukupna vrijednost projekta: 1.039.400,00 kn

Izvor financiranja: Europska unija

Ukupno odobrena sredstva: 926.900,00 kn

Sufinanciranje od strane prijavitelja: 112.500,00 kn

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci