Želim posao

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv programa: Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

Ukupna vrijednost projekta: 1.106.100,00 kn

Izvori financiranja: Europska unija 100%

Sufinanciranje od strane Općine Bistra: 0,00 kn

Partner: Bistranska udruga mladih

Razdoblje provedbe: veljača 2021. – veljača 2023.

WWW.ZELIM-POSAO.EU

Opis projekta: U cilju je povećanje soc. uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina (CS) projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 g (nezap. >6mj) i 15 osoba starijih od 54 g (nezap. >12 mj); odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese). U istraživanju je sudjelovalo 200 ispitanika, a rezultati su pokazali kako 41% živi bez stalnih prihoda za život, 38% je dugotrajno nezaposleno, od toga 16% mladi do 29 g te 22% starijih od 50 g. Kod 91% dugotrajno nezap. ispitanika izolirani su problemi/potrebe nedostatka znanja i vještina za samozapošljavanje, nedovoljna informatička pismenost i znanje stranog jezika (75% poslodavaca kao uvjet zapošljavanja postavlja poznavanje stranog jezika i rada na računalu), neiskustvo/neznanje izrade životopisa i zamolbe, predstavljanja sebe poslodavcu, loša reputacija zbog dugotrajne nezaposlenosti (kod nekih poslodavaca), demotiviranost, nedostatak fin. sr., inertnost nastala dugotrajnom nezaposlenošću i izoliranosti. Analiza stanja područja iz navedene ankete ukazuje na problem visoke nezaposlenosti, nedovoljne brige društva, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, izoliranost, nedostatak javnog prijevoza, te nedostatak materijalnog kapaciteta prijavitelja za provedbom eduk. programa prilagođenih CS.

Status: ZAVRŠEN

Ostali projekti

Skip to content