Kako bi spremno dočekali zimsku sezonu 2015./2016. djelatnici Komunalnog gospodarstva
Bistra obavili su 19.11.2015. smotru zimske službe.
Detaljnim pregledom provjerena je ispravnost svih vozila i pripadajuće opreme te je utvrđeno
da je zimska služba u potpunosti spremna za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog
odvijanja prometa u zimskim uvjetima na području Općine Bistra.