REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034

Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

JAVNI UVID U IZRADU PROGRAMA GOSPODARENJA ZA PRIVATNE ŠUMOPOSJEDNIKE

Ministarstvo poljoprivrede i izvođač radova Hrvatski šumarski institut pozivaju sve zainteresirane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici „Bistransko Podgorje“.

Gospodarskim jedinicama obuhvaćena je katastarska općina Bistransko Podgorje.

Javni uvid će biti moguć od 04.01.2021. godine do 22.01.2021. godine u prostorijama Općine Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra, radnim danom od 08 do 14 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, ili na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Stubička 509,  10298 Bistra, te e-mail: kindir@sumins.hr

Javna rasprava održati će se 28. siječnja 2021. godine s početkom u 10 sati, online poveznicom na web adresu koja će biti poslana sudionicima na njihove email adrese.

Svi zainteresirani koji žele sudjelovati u javnoj raspravi moraju ostaviti svoje podatke u Opčini Bistra kako bi ih se moglo kontaktirati u svrhu iste. Potrebni podaci su: ime i prezime, email adresa i kontakt tel. broj.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Raspravu će voditi ispred Ministarstva poljoprivrede dipl.ing.šum. Bernard Jakopec i ispred Hrvatskog šumarskog instituta dr.sc. Krunoslav Indir.

 

S poštovanjem,

Bernard Jakopec: Kontakt broj: 099/2174-227