Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Bistra,(Službeni glasnik Općine Bistra br.17/02),Odbor Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja raspisuje

N A T J E Č A J

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Bistra za 2018. godinu