Obavještavaju se svi stanovnici općine Bistra i poslovni partneri kako je Općina Bistra promijenila transakcijski račun i poslovnu banku.

Od dana 01.03.2021. godine Općina Bistra posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. te novi broj transakcijskog računa Općine glasi: HR7623900011854700001.

Sva plaćanja ( komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i drugo ) koji ste do sada vršili na stari broj računa Zagrebačke banke d.d. HR6623600001854700001, potrebno je vršiti na novi broj transakcijskog računa HR7623900011854700001.