REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Općinski načelnik

 

P O Z I V
studentima s područja Općine Bistra

  

Općina Bistra traži jednog studenta/icu s područja  Bistre za poslove brojanja putnika subotom na autobusnim stajalištima na području općine Bistra (linija 177). Početak rada 6. lipnja 2020. godine, završetak rada 14. lipnja 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani da se jave u Tajništvo Općine Bistra, na e-mail opcina-bistra@bistra.hr ili na tel. 01/3390-039.

 

 

 

Općinski načelnik
Krešimir Gulić