1. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra

  2. Nacrt prijedloga plana