Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra KLASA: 021-01/17-01/58, URBROJ: 238/02-01-17-01 od dana 20.9.2017. i Odluke načelnika o broju i visini stipendija Općine Bistra u akademskoj godini 2017/18. KLASA: 022-01/18-01/33, URBROJ: 238/02-02-18-01 od dana 05.06.2018. godine načelnik Općine Bistra objavljuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Općine Bistra

 

Dokumenti u nastavku: