Odbori - radna tijela Općinskog vijeća

 1. Filip Mikuljan – predsjednik
 2. Dragica Gašparinčić – član
 3. Perica Novosel – član
 1. Marija Gregurović – predsjednik
 2. Branka Jedvaj – član
 3. Mario Car – član
 1. Danijel Drviš
 2. Krešimir Gulić
 3. Robert Brezec
 4. Marija Gregurović
 5. Filip Mikuljan
 6. Krešo Grgac
 7. Daniel Pugar
 1. Krešimir Gulić – predsjednik
 2. Danijel Drviš – član
 3. Branka Jedvaj – član
 4. Daniel Pugar – član
 5. Kristijan Ermakora – član
 6. Klementina Batina – stručni član
 7. Domagoj Eršek – stručni član
 1. Krešo Grgac
 2. Filip Mikuljan
 3. Dragica Gašparinčić
 1. Krešimir Gulić
 2. Mihael Karačić
 3. Perica Novosel
 1. Mihael Karačić
 2. Marija Gregurović
 3. Nino Vrban
 1. Marija Gregurović
 2. Filip Mikuljan
 3. Daniel Pugar
 1. Krešimir Gulić
 2. Branka Jedvaj
 3. Nino Vrban
 1. Branka Jedvaj
 2. Robert Brezec
 3. Nino Vrban
 4. Snježana Heric
 5. Danijel Špoljar
 1. Mario Car
 2. Dragica Gašparinčić
 3. Robert Brezec
 1. Filip Mikuljan
 2. Perica Novosel 
 3. Mario Car

1. Dragica Gašparinčić

2. Mihael Karačić

3. Snježana Heric

Skip to content