Zaželi u Općini Bistra – program zapošljavanja žena

Naziv programa:

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”

Ukupna vrijednost projekta: 926.900,00 kn

Izvori financiranja: Europska unija 100%

Sufinanciranje od strane prijavitelja: 0,00 kn

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Razdoblje provedbe: lipanj 2020. – prosinac 2021.

Opis projekta: Projekt “Zaželi u Općini Bistra” uključuje ciljanu skupinu odnosno 10 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 60 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt se provodi tijekom 18 mj.

Status: ZAVRŠEN

Ostali projekti

Skip to content